top of page
  • Nilüfer ATAKAY

Stratejik mi, taktiksel mi?

Bir projeye başlarken bu çalışma kapsamında 'ne' yapılacağı, ‘neden’ yapılacağı, ‘nasıl’ yapılacağı, ‘kim tarafından’ ve ‘ne zaman’ yapılacağı değerlendirilir. Bunları biraz detaylandırmak istersek;


Ne? - Yapılacak çalışmanın içeriği net olarak tanımlandığında, ekip üyeleri işi daha çok sahiplenir ve bunun projenin sonuçlarına olumlu bir etkisi olur.


Neden? - Bir projenin neden yapılması gerektiği, başarılı sonuçlanmasının olumlu etkileri, yapılmadığı zaman doğacak olumsuz sonuçları açıkça belirtmek daha iyi bir ekip desteğinin alınmasını sağlar.


Nasıl? - Çoğu lider ekip arkadaşlarının şimdi yaptığı ya da yapacağı işi daha önce yapmıştır, deneyim paylaşımı önemlidir.


Kim? - Yapılacak işten sorumlu olarak tek bir kişiyi seçmek ve sorumlu tutmak o çalışmanın başarılı tamamlanması için önemlidir. Bir işe birden çok kişi ya da ‘ekip’ atanırsa, genellikle ‘başka biri çalışıyordur’ varsayımıyla hiçbir iş yapılmaz.


Ne zaman? - Bir projenin tamamlanacağı zaman genellikle üst yönetim ya da müşteri tarafından belirlenir. Bu tarihin ekiple net bir şekilde paylaşılması, gecikme durumunda ortaya çıkacaklar ve önceliklendirme önemlidir. Eğer çalışmanın tümü bitemeyecekse ne kadarının hedef tarihe kadar tamamlanacağı, geriye kalan bölümün ne zaman bitebileceği değerlendirilmelidir.


Proje yöneticilerinin bu 5 alandan hepsinde etkin çalışması ideal durum olarak görülse bile, bu her zaman gerçekleşmeyebilir. ‘Neden?’ ve ‘Ne?’ konusunda daha etkin çalışan liderleri ’stratejik’ olarak tanımlarız. Stratejik çalışanlar, hedeflenen, yani sonraki durumun çok net bir tanımını yapıp, ekip üyelerinin de buna uyum sağlamasını başarırlar. Stratejik proje yönetimi, kaynak kullanımını ve operasyonel planlamayı destekleyip, riskleri azaltarak geleneksel proje yönetimini bir üst seviyeye taşır.


‘Nasıl?’, ‘Kim?’ ve ‘Ne zaman?’ sorularına yanıt arayarak çalışanlar ise ’taktiksel’ olarak değerlendirilebilir. Taktiksel çalışanlar kapsam, takvim ve bütçeyi etkin bir şekilde yönetirken, güçlü bir vizyonu da uygulanabilir bir plana dönüştürürler. Taktiksel proje yöneticileri, proje başlangıcından kapanışına, tanımlanmış olan projenin kapsamına odaklanır.


‘Neden?’ ve ‘Ne?’ yapılacağını yönetmekte başarılı olup, aynı zamanda bunun ‘Nasıl?’, ‘Kim?’ tarafından ve ‘Ne zaman?’ yapılacağını yönetebilen liderler de vardır. Bunlar stratejik çalışanlar olup, koşullar gerektirdiğinde taktiksel de çalışabilirler.


Stratejik ve taktiksel çalışma tarzlarının ve becerilerinin biri diğerinden üstün değildir. Başarılı sonuçlar için önemli olan, doğru profildeki proje yöneticilerinin, doğru yerlerde görev almasıdır. Proje yönetimi için yapılan iş tanımı, o kişinin taktiksel becerileriyle uyumluysa ve başarılı oluyorsa daha stratejik olmasını beklemek gerekli ve doğru olmaz.


Nasıl bir proje yöneticisi olduğunuzu, yukarıda tanımlanan iki rolden (stratejik ya da taktiksel) hangisinde çalışmayı tercih ettiğinizi, hangisinin kişisel becerilerinizle uyumlu olduğunu değerlendirerek ve fikirlerine güvendiğiniz arkadaşlarınıza sorarak bulabilirsiniz.


Birkaç öneri:

*Eğer bir yönetici daha stratejik bakmanızı söylerse, ne demek istediğini net bir şekilde açıklamasını isteyin. Tanım netleştikten sonra ne yapmak gerektiğine karar verirsiniz, netlik olmadan gelen direktifleri kabul etmeyin.


*Kariyerinizin ilk dönemlerinde hem taktiksel hem de stratejik rolleri deneyimleyin. Bilmediğiniz bir yetenek ortaya çıkabilir.


*Stratejik ve taktiksel karakterlerin dominant olduğu kişileri arayıp, örneğin ‘stratejik dominant’ birinin ‘taktiksel dominant’ biriyle nasıl çalıştığını gözlemleyin.


*Kendinize karşı dürüst olun. Stratejik iş yapmaktan hoşlanmıyorsanız, taktikselde kalın; ya da tam tersi. Önemli olan becerilerinizin ve tercihlerinizin yaptığınız işle uyumlu olmasıdır. Bir özelliğin diğerinden daha çekici ve önemli olması değil.


Konu ile ilgili fikirlerinizi, yorum ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz….Görsel Tasarım: TPYME İletişim Koordinatörü Feride AKÇA

Comments


bottom of page