top of page
pmmanifesto-5.jpg
Üyemiz Sayın Kasım Şen'in önderliğinde geliştirilen TPYME Proje Yönetim Manifestosu ilk kez UPMK2017 de duyuruldu

Her proje değişim ve dönüşüm yaratır, proje gelecektir.

Her projenin proje yöneticisi olacaktır.

Proje yöneticiliği bir meslektir.

Proje yöneticisi, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını gözetir.

Her proje bir stratejik hedefin parçası olacaktır.

Her projenin bir proje beratı olacaktır.

Proje yöneticisinin öncelikli fonksiyonu risk yönetimidir.

Proje yöneticisinin etkinliğini,  projenin çerçevesine uyarlanmış süreç ve geliştirme modelleri arttırır.

Projeler ancak hedeflerle uyumlu gösterge ve ölçütlerle izlenebilir.

Projelerde  sürdürülebilir başarı için müşteri memnuniyetinin sağlanması esastır.

bottom of page