EĞİTİMLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Eğitimlerin amacı niteliki insan gücü yetiştirilmesine ve istihdamına destek olmaktır.
Derneğimiz tarafından bu amaçla düzenlenen eğitimler, konusunda uzman ve deneyimli  eğitmenler tarafından verilmektedir.

NORM Atölye Çalışmaları; kişilerin kariyer hedefleri ile, kurumların da vizyon ve misyon hedefleri ile eşleşen alanlarda kendilerini geliştirmeleri için bir rehberdir.

Kurum ve kişileri daha stratejik düşünmeye yönlendirerek, sürdürülebilir bir gelişim sürecinin çok boyutluluğunu hedefleyen NORM Atölyeleri, deneyimlerin eğitimle birlikte harmanlandığı yeni bir yaklaşım ile sunulmaktadır.

Siz istedğiniz eğitimi/atölye çalışmasını belirleyin, ayrıntıları görüşelim...

Genel katılıma açık eğitim ve atölye çalışmaları 'Etkinlikler' sayfamızdan duyurulmaktadır.
 

Geliştirme Sanatı Eğitimleri

 • Yeni Geleni Geliştirme

 • İş Hayatına Giriş ve Uyum

 • Teknik Ekibi Geliştirme

 • Service Business (S-Business)

 • Fikirden Projeye ...

 • KOBİ’lerde Mühendis Olmak

Kurumsal Değişim/Dönüşüm

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Kurumsal İtibar

 • Kurum Kültürü - Kurumsal İklim – Duygusal Zeka ile İletişim

 • İnsan Davranışları ve Müşteri İlişkileri

 • Ürün ve Hizmet Yönetimi Süreçleri

 • Pazarlama ve Satış

Meslek Sertifikası Sınavı Hazırlık Eğitimleri

 • Proje Yöneticisi (Seviye 5) sınavına hazırlık

 • Proje Yöneticisi  (Seviye 6) sınavına hazırlık

Gerçekleştirme Sanatı Eğitimleri

 • Proje Yönetiminde Temel Kavramlar ve Farkındalık

 • İleri Düzey ve Uygulamalı Proje Yönetimi

 • Kurumsal Proje Zekası

 • Proje Yöneticisi ve Duygusal Zeka

Yaşamın İçinden

 • İletişim Yönetimi – Duygular Sahnesi

Atölye Çalışmaları

 • Kurum Atölyeleri

 • Kişisel Atölyeler

 • Yaşayarak Öğrenme Atölyeleri

Yönetim Sanatı Eğitimleri

 • Neden Ekip Olmalıyız? Ekip Ruhu ve Motivasyon

 • İşimizin Lideri Olmak

 • Stratejik Yönetim ve Planlama

 • Analitik Karar Verme ve Sorun Çözme Teknikleri

 • Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik

 • Mühendislikte İnovasyon Yönetimi

 • Zamanı Yönetebilmek

 • Parayı Yönetebilmek

Finans Kaynakları - Fonlar

 • Dünya Bankası İhalelerine Teklif Dosyası Hazırlama ve Proje Yönetimine Giriş Atölyesi

 • Avrupa Birliği İhalelerine Teklif Dosyası Hazırlama ve Proje Yönetimine Giriş Atölyesi

 • Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı Programlarına Proje Hazırlama ve Proje Yönetimine Giriş Atölyesi

NORM, 2009 yılında ulusal ve uluslararası tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün oluşturulmasına ve istihdam edilmesinde destek olmak amacıyla kurulmuş olan 'hizmet odaklı' bir dernektir.

 • Twitter
 • LinkedIn

İLETİŞİM BİLGİLERİ >

+90 312 495 9292

norm@norm.org.tr

tpyme@norm.org.tr 

Abone Olun

© 2021 NORM Eğitim Danışmanlık Derneği tarafından tasarlanmıştır.