top of page

EĞİTİMLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Eğitimlerin amacı niteliki insan gücü yetiştirilmesine ve istihdamına destek olmaktır.
Derneğimiz tarafından bu amaçla düzenlenen eğitimler, konusunda uzman ve deneyimli  eğitmenler tarafından verilmektedir.

NORM Atölye Çalışmaları; kişilerin kariyer hedefleri ile, kurumların da vizyon ve misyon hedefleri ile eşleşen alanlarda kendilerini geliştirmeleri için bir rehberdir.

Kurum ve kişileri daha stratejik düşünmeye yönlendirerek, sürdürülebilir bir gelişim sürecinin çok boyutluluğunu hedefleyen NORM Atölyeleri, deneyimlerin eğitimle birlikte harmanlandığı yeni bir yaklaşım ile sunulmaktadır.

Siz istediğiniz eğitimi/atölye çalışmasını belirleyin, ayrıntıları görüşelim...

Genel katılıma açık eğitim ve atölye çalışmaları 'Etkinlikler' sayfamızdan duyurulmaktadır.
 

New World

Geliştirme Sanatı Eğitimleri

 • Yeni Geleni Geliştirme

 • İş Hayatına Giriş ve Uyum

 • Teknik Ekibi Geliştirme

 • Service Business (S-Business)

 • Fikirden Projeye ...

 • KOBİ’lerde Mühendis Olmak

Business Meeting

Kurumsal Değişim/Dönüşüm

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Kurumsal İtibar

 • Kurum Kültürü - Kurumsal İklim – Duygusal Zeka ile İletişim

 • İnsan Davranışları ve Müşteri İlişkileri

 • Ürün ve Hizmet Yönetimi Süreçleri

 • Pazarlama ve Satış

Graduates Holding Diplomas

Meslek Sertifikası Sınavı Hazırlık Eğitimleri

 • Proje Yöneticisi (Seviye 5) sınavına hazırlık

 • Proje Yöneticisi  (Seviye 6) sınavına hazırlık

Crew

Gerçekleştirme Sanatı Eğitimleri

 • Proje Yönetiminde Temel Kavramlar ve Farkındalık

 • İleri Düzey ve Uygulamalı Proje Yönetimi

 • Kurumsal Proje Zekası

 • Proje Yöneticisi ve Duygusal Zeka

Actors on Stage

Yaşamın İçinden

 • İletişim Yönetimi – Duygular Sahnesi

Young People at a Workshop

Atölye Çalışmaları

 • Kurum Atölyeleri

 • Kişisel Atölyeler

 • Yaşayarak Öğrenme Atölyeleri

Orchestra Conductor on Stage

Yönetim Sanatı
Eğitimleri

 • Neden Ekip Olmalıyız? Ekip Ruhu ve Motivasyon

 • İşimizin Lideri Olmak

 • Stratejik Yönetim ve Planlama

 • Analitik Karar Verme ve Sorun Çözme Teknikleri

 • Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik

 • İnovasyon ve Proje Yönetimi

 • Zamanı Yönetebilmek

 • Parayı Yönetebilmek

Euro

Finans Kaynakları - Fonlar

 • Dünya Bankası İhalelerine Teklif Dosyası Hazırlama ve Proje Yönetimine Giriş Atölyesi

 • Avrupa Birliği İhalelerine Teklif Dosyası Hazırlama ve Proje Yönetimine Giriş Atölyesi

 • Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı Programlarına Proje Hazırlama ve Proje Yönetimine Giriş Atölyesi

bottom of page