PROJE YÖNETİCİSİ (SEVİYE 5 VE SEVİYE 6 )* ULUSAL MESLEK STANDARDI VE YETERLİLİKLERİ KAPSAMINDA, MESLEK SERTİFİKASI SINAVINA UYGUN, HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

*Proje Yöneticisi (Seviye 5) ve Proje Yöneticisi (Seviye 6) arasındaki fark;


Proje Yöneticisi (Seviye 5), projenin tanımlanmasına, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına katkı sağlayan; kendi sorumluluk alanı ile ilgili projenin iş organizasyonunu yaparak kendi ekibini yöneten nitelikli kişidir.


Proje Yöneticisi  (Seviye 6), projenin tanımlanmasını sağlayan; projeyi yürüten ve sonuçlandıran; projenin iş organizasyonunu yaparak proje ekibini yöneten nitelikli kişidir.

Proje Yöneticisi (Seviye 5) bir projenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan bir kişiyi, Proje Yöneticisi (Seviye 6) bir projeyi baştan sona yürüten ve sonlandıran kişiyi tanımlar.

Eğitimler, Ulusal Meslek Standardı ve Yeterlilikleri kapsamında olup, performans sınavlarına hazırlık için uygun uygulamalar içerir.

3.jpg


4 Tam gün

09:00-18:00

İTÜ Evi - Ankara

*Yeterli sayıda başvuru olması halinde açılır. 

5 Tam gün

09:00 - 18:00

İTÜ Evi - Ankara

*Yeterli sayıda başvuru olması halinde açılır. 

4.jpg
 

©2020 TASARIM VE İÇERİK, NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ
TPYME - TÜRK PROJE YÖNETİM MESLEK ENSTİTÜSÜ, NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR