top of page
  • Nedret ORBAY

Proje Yönetiminde Ekip Olabilmek

Projeler, hangi ölçekte olursa olsun, başlangıç aşamasında ve daha sonrasındaki aşamalarda bir ekiple yapılan süreçleri içerirler. Projenin amacını belirlemek, stratejisini netleştirmek, stratejiye göre paydaşları ayarlamak, atılacak adımları düzenlemek, bütçeyi oluşturmak vb. süreçlerin hepsini bir kişi düşünebilir, planlayabilir, harekete de geçirebilir ancak projenin her detayı ile aynı anda ilgilenemez, sorunlarına çözüm üretemez, dolayısıyla istenen proje sonuçlarını da zamanında elde edemez.

Projelerin başlangıç aşamasında ekip olmak, özellikle de çekirdek proje yönetim ekibini oluşturabilmek, proje başarısına ulaşmada önemli bir faktördür. Projeyi bir araba olarak ele alırsak; arabanın çalışması ve yolda gitmesi için baz olarak gerekli ekipmanlar (anahtar, motor, elektrik aksamı, akü, vs.) vardır. Hepsi birbirini tamamlayan zincirin halkaları gibidir. Bunlardan biri olmadığı veya arabanın aksamına uyum sağlamadığı zaman araba hareket edemez veya sizi yarı yolda bırakır. Geri kalan tüm ekipman ise araba için lükstür.


Proje başlangıcında ve sonraki süreçlerde olabilecek aksaklıkların, hataların, anlaşmazlıkların ve farklı düşüncelerin ortaya çıkması durumunda dahi proje çekirdek ekibinin orta noktada buluşabilmesi ve karşılıklı anlayış içinde kalabilmesi önemlidir. Bunun için projenin başlangıcında veya ilk aşamalarında işe değer katabilecek, amacına ve gerçekleşmesine inanacak, sorumluluğu ciddi yüklenebilecek kişilerin ekibe alınması gerekir. Ekip üyeleri açık fikirli ve net olmalı, ekibe ait olduğunu hissetmeli, projeyi sahiplenmeli ve uyum sağlayabilmelidir. Anlaşmazlık durumunda ekipte olabilecek kopmalar, ayrılıklar proje maliyetlerine direkt yansır, proje süresini indirekt etkiler. Hatta kimi zaman projeyi sonlandırma noktasına da getirebilir. Ekipte dengeyi sağlayacak kişi proje yöneticisidir. Proje yöneticisinin ekip üyelerini iyi tanıması, anlaması gerekir. Adımları, gelişmeleri yakından takip etmelidir. Sık sık görüş ve öneri almalıdır. Bunlar haftalık toplantı şeklinde olabileceği gibi, gerektiği zaman bireysel görüşmelerle de olabilir.


Projenin gerçekleşmesinde rol oynayan, işbirliği içinde olunan paydaşları da bu arada es geçmemek gerekir. Paydaşlar projeye aktif olarak dahil olan, projenin sonuçlarından olumlu veya olumsuz etkilenen kişi veya organizasyonlardır. Her ne kadar çekirdek ekip içinde yer almıyor gibi görünseler de, proje ekibinin en önemli halkasıdırlar ve projedeki gelişmelerden sıkça bilgi alması gereken konumdadırlar.

Sonuç olarak projeyi ekipler yapar, başarılı proje yönetimi ve proje başarısı için iyi ekip olabilmek önemlidir.


Konu ile ilgili değerli yorum ve katkılarınızı bekleriz.Görsel Tasarım: TPYME İletişim Koordinatörü Feride AKÇA

Comments


bottom of page