top of page
  • Nilüfer ATAKAY

Liderlik Yaklaşımları ve Tarzları

Bir ekip sadece aynı zamanda ve aynı yerde çalışan kişilerden oluşmaz. İyi bir ekipte, kurumun ortak hedeflerine ulaşmasına odaklanmış olan, birlikte ve yakın çalışmaktan hoşlanan farklı özelliklerde bireyler vardır. Böyle bir ekibin bir parçası olmak ve ekip arkadaşları tarafından desteklenmek de çok güzel bir duygudur. Ortak bir hedefe ulaşmak için çalışan gruplar daha güçlüdür, böyle ekiplerin liderleri de ekipleri kadar güçlü olur.


Kurumlarda yürütülen projeleri gerçekleştirmek için oluşturulan ekipleri yönetirken gösterilen farklı liderlik yaklaşımları olduğu gibi, farklı tarzlar da vardır. ‘Liderlik yaklaşımı’ (leadership approach), liderliğin hangi seviyede gösterildiği ile belirlenir. Bunları kısaca söyle tanımlayabiliriz;

* Dikey liderlik : ekibin atanmış ya da formal lideri tarafından gösterilir

* Yatay liderlik : proje yöneticisi tarafından atanmış bir ekip üyesi tarafından yürütülür ve proje süresi boyunca dikey lider olan proje yöneticisi tarafından idare edilir

* Paylaşılan ya da dağıtılmış (takım) liderlik : liderliğin ekip üyeleri arasında dağıtıldığı ve kendini gösterdiği bir grup sürecidir

* Dengeli liderlik : proje süresi boyunca ilgili görevlerin ve projenin tamamlanabilmesi için dikey, paylaşılan ya da dağıtılmış (takım) ve yatay liderlik türleri arasında dinamik ve geçici süreli geçişler yapılır.

Proje ya da ekip liderinin, ekiple iletişim halindeyken kullandığı yöntemler ve davranışlar ise ‘liderlik tarzı’nı (leadership style) gösterir. Bunlar arasında ise yapılan işe bağlı (transactional and transformational), otokratik ya da otoriter, hizmetkar liderlik (servant leadership), demokratik liderlik gibi yaygın olarak bilinen tarzları sayabiliriz. Doğal olarak, her bir liderlik yaklaşımında, tüm liderlik tarzları kullanılabilir.


Sizin kurumunuzda ve projelerinizde hangi tür liderlik yaklaşımları ve tarzları kullanılıyor?


Konu ile ilgili fikirlerinizi, yorum ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz….Görsel Tasarım: TPYME Gönüllüsü Özlem ÇİFTÇİ

Comments


bottom of page