top of page
  • Ezgi TEKİN

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE BİR BAKIŞ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine Bir Bakış


Kurumsal sosyal sorumluluk; yasalara uymayı, faaliyetlerinin sonuçlarının sorumluluğunu almayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren kapsamlı bir alandır. Bu anlamda da kurumlara ekonomik, yasal ve etik davranma yükümlülüğü getirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluktan kaynaklanan bir diğer yükümlülük ise sosyal ve kültürel alanda katkı sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde, toplumdan aldığını topluma kazandırma anlayışı ile birlikte, kurumların, topluma ve elbette iç hedef kitlesi olan çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme ve bu yolla da itibar yaratma bilinci yatmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı kurumların pazarlama stratejilerini etkileyen ve aslında gönüllülük esasına dayanan bir kavramdır. Dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının büyük çoğunluğu sosyal sorumluluk konusundaki performansları konusunda hesap veren raporları düzenli olarak yayınlamakta ve bu yolla hedef kitleleri nezdinde “güven” yaratmaktadırlar. 1

2021 yılında 16. Kez gerçekleştirilen Capital Dergisi “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması” sonuçları kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekiyor.2 “Pandemi ortaya çıkmadan önce de başta gelir eşitsizliği ve iklim krizi olmak üzere dünyanın pek çok kritik sorunu vardı. Türkiye özelinde de bunların yanında ülkeye özel sorunlar tırmanıyordu. Ekonomik ve toplumsal etkenlerle kadın ve çocukların yaşadıkları şiddet ve eğitim sorunu bunların başında geliyordu. Pandemi bir yandan sorunları daha da derinleştirirken bir yandan da toplumun şirketlerden bu sorunlara çözüm yaratma beklentisini artırdı. Capital Dergisi olarak 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması’nın bu yıl, bu nedenle daha farklı bir anlamı var. Çünkü bu yılki sonuçlar hem iş dünyası profesyonelleri hem halk nezdinde şirketlere ve liderlere yönelik beklentilerin arttığını ortaya koyuyor.”

2017 yılında 80 milyon TL’lik bütçe oluşturan3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, AB destekleri, STK’ların aktif katılımlarıyla her geçen gün büyümeye devam etmektedir.


Geleceğin Kadın Liderleri Projesi hakkında;


KAGİDER tarafından yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) projesi 2010 yılından itibaren Dünya Bankası tarafından fonlanmakta ve 2011 yılından itibaren Sanofi firmasının kurumsal desteği ile sürdürülmektedir.

Geleceğin Kadın Liderleri Projesi, üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların yetkinliklerini ve profesyonel iletişim ağlarını geliştirmeyi ve kariyerlerine çok daha güçlü bir başlangıç yapabilmelerini hedeflemektedir.

Proje kapsamında Türkiye genelinde başarı potansiyeli yüksek üniversiteden yeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla kişisel gelişim, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması konularında eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin ardından katılımcılara, iş arama süreçlerinde 6 ay boyunca mentorluk verilerek işe yerleşme süreçleri takip edilmektedir.

Programdan mezun olan genç kadınlar bir e-posta grubuna dahil edilmekte ve uzaktan mentorlukle de desteklenmektedir. E-posta grubu aracılığıyla oluşan network sayesinde genç kadınların birbirlerinden öğrenmeleri de sağlanmaktadır.

Geleceğin Kadın Liderleri projesiyle Sanofi Grubu, Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile toplumsal destek ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki en prestijli uluslararası ödüllerden Communitas 2012’nin sahibi olmuştur.

Bir GKL’li Gözünden Geleceğin Kadın Liderleri Projesi


2016 yılında Geleceğin Kadın Liderleri projesine seçildiğimde tam olarak araftaydım. Uzamış bir okul, istenmeyen bir bölüm ve mutsuz bir iş ortamı. Geleceğin Kadın Liderleri blogundan da yazdığım yazının bir kısmını eklemek istiyorum:

“….

3 günlük eğitimde belki de bir daha alamayacağım yoğunlukta ve nitelikte eğitimler alıyorum. Benim gibi bir sürü genç kadın var: zekiler, duyarlılar, iletişime açıklar. Rol modelimi buluyorum: Servisîmin Cömert Birced. Eğitimde, hayatına ve emeğine sahip çıkmasıyla sonuçlanan bir anısını anlatırken “Erkek olsaydım bana bunu yapamazdı.” diyor. Bunu not ediyorum. Eğitmenlerimiz kendi hikâyelerini, kariyer değişikliklerini anlatıyor. Aklımda Seçil Şendağ Baykara kalıyor, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici, yurt dışında yaşıyor ama mutsuz. 40’lı yaşlarında kariyerini değiştiriyor. Bunu da not ediyorum. Son olarak, Sinem. GKL Mezunları anlatıyor kısmında “Benim ailem Türkiye’deki en tehlikeli aile sınıfı. Orta sınıf. Her şeyden korkan, korumacı.” Diyor. Bunu da not ediyorum. Sonuç olarak kariyerimi değiştirmek için 40’lı yaşları beklememe gerek olmadığını, aslında her şeyin bitmediğini ve her zaman yeniden başlayabileceğimi, orta sınıf bir aileden geldiğim için bunun kolay olmadığını bilerek ama kendime inanarak dönüyorum.

…”


İletişim gruplarımızda da hep konuşulduğu gibi Geleceğin Kadın Liderleri projesi siz ne kadar sahip çıkarsanız size de o kadar sahip çıkan bir proje. GKL bir sihirli değnek değil, bir çeşit hızlandırıcı. Üstelik bunu sadece iş hayatı için değil hayatınızın her alanı için yapabilen bir kız kardeşlik oluşumu.


Kaynakça:


Ebru Özgen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı Ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787210

https://www.capital.com.tr/is-dunyasi/arastirmalar/kritik-mesaj

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/80-milyon-tllik-sorumluluk-40402782

https://www.geleceginkadinliderleri.org/blog-yazisi/bir-haberle-hayatim-degisti--- benim-gkl-hikayemKonu ile ilgili fikirlerinizi, yorum ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz….Görsel Tasarım: TPYME İletişim Koordinatörü Feride AKÇA

Comments


bottom of page