top of page
  • Nilüfer ATAKAY

EKİP BAŞARISI, PROJE BAŞARISI

Proje yönetiminde, projenin başarısı ekibin başarısını da gösterir. Her proje yöneticisi, aynı zamanda proje ekibinin lideri de olarak, yönettiği projelerde birlikte çalıştığı ekiplerle daha verimli ve olumlu sonuçlar elde etmek ister.


Bunun için, öncelikle temel proje yönetimi kurallarını uygulayıp, projenin planlanan zamanda ve bütçe içinde, tanımlanan kapsama uygun olarak bitirilmesini hedefleriz. Ancak, bunların dışında uygulayabileceğimiz, çok basit ama bir o kadar da önemli 5 yaklaşım daha vardır :


1- Ekip üyelerini olumlu olarak pekiştirmek ve ödüllendirmek, ekibin verimliliğini arttırır. Proje yöneticisinin, ekibindeki kişilere yapıcı eleştirisi bile değerlidir. Olumlu yaklaşım, proje yöneticisine olan güveni arttırır, ona güç kazandırır.


2- Farklı fikirleri, yaklaşımları olan ekip üyeleriyle birlikte çalışmak yenilikçiliğe (inovasyon) yol açar. Farklılıkları kucaklamak projeye yaratıcılık getirir.


3- Kararsızlık içinde olan bir ekibin başarılı olması için olaylara çevik bir şekilde uyum sağlamak gerekir. Çevik hareket etmeye alışmalıyız. Fakat, bu da hızlı ve yanlış karar verilmesine yol açmamalıdır.


4- Ekip üyeleri hakları olan izin günlerini kullandıklarında üretkenlik düşmez. Acil durumlarda tabii ki geç saatlere kadar ve/ya da hafta sonlarında da çalışmak gerekir. Fakat bunu rutin hale getirmemeliyiz. İş-yaşam dengesi sağlandığında verim artar ve daha olumlu sonuçlar ortaya çıkar.


5- Küçük, basit teşvikler, cesaretlendirmeler ekibin tam potansiyelini anlayabilmesine yardımcı olur. Kısa bir teşekkür yazısından, küçük ödüllere kadar çeşitli şekillerde ekip arkadaşlarımızı motive edebiliriz. Ufak desteklerle proje ekibi içinde güven oluşturup, daha verimli bir çalışma ortamı yaratabiliriz.


Başarılı ekiplere, başarılı projelere!


Konu ile ilgili fikirlerinizi, yorum ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz….Görsel Tasarım: TPYME İletişim Koordinatörü Feride AKÇA

Comments


bottom of page