top of page
  • Kasım ŞEN

Delegasyon


Yöneticilerin önemli yeteneklerinden biri de delegasyon, yani iş aktarma ve yetki devri yapabilmektir. Yoğun iş temposu içindeki yöneticiler, bazı işlerini ve yetkilerini çalışanlarına ya da kendisiyle aynı konumda olan diğer yöneticilere aktarabilirler. Delegasyon aslında bir zorunluluktur ve tüm yöneticiler işlerinin ya da yetkilerinin bir bölümünü bir başka kişiye delege ederler. Ancak delegasyon işi ya da yetkiyi tamamen devretmek değildir. Delege edilen işin sorumluluğu, izlenmesi ve kontrolü yöneticinin kendisindedir.


Yöneticiler, Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan çalışma, izin kullanma ya da dönüşümlü çalışma gibi sebeplerden dolayı, sorumlu oldukları bazı işleri daha fazla delege etmek zorunda kaldılar. Bu süreçte, delege edilen işlerin izlenmesinde ve kontrolünde bazı zorluklar ortaya çıktı.


Biz de bu durumu incelemek ve pandemi sürecinde delegasyonu ele almak amacıyla aşağıdaki sorularımızı soruyoruz :


  • Pandemi sürecinde işlerimizi yeterince delege edebiliyor muyuz?

  • Uzaktan çalışırken, işlerimizi başkalarına ne kadar aktarabiliyoruz?

  • Aktardığımız işlerde, iyi veya kötü giden şeyler neler oldu?

  • İş yerinde olmadığımız süreçte, işlerimiz bu durumdan ne kadar etkilendi?

  • Pandemi sürecinde başarılı ve etkili bir delegasyon için neleri yapmalı veya yapmamalıyız?Görsel Tasarım: TPYME üyesi Feride AKÇA


Opmerkingen


bottom of page