top of page
  • Nilüfer ATAKAY

Çocuklarımıza da Proje Yönetimini Öğretelim

Proje Yönetimi eğitimi artık üniversitelerde ve liselerde yer almaya başladı. Neden ilk öğretimde de olmasın? 

 

Proje yönetimi kavramlarını ilk öğretim yaş grubundaki çocukların da anlayabileceği şekilde aktararak yarının büyüklerini bugünden hazırlayabiliriz. Böylece öğrenciler yaratıcı düşünme, takım kurma, sorun çözme ve risk alma becerilerini geliştirirler.  Başladıkları bir işi azimle, sonuna kadar götürme alışkanlığını elde ederler, özgüvenleri gelişir. Proje takımı içinde yaşıtlarıyla iletişim kurdukları ortak bir dil geliştirirler.  Bu beceriler teknik, sosyal, sanatsal her alanda kullanabilir.


Proje Yönetiminin evrelerini çocuklar için şöyle tanımlayabiliriz :

·     Başlatma = sorunu ya da yapılacak işi tanımlama, ekip kurma. Örneğin, bir fen dersi ödevi. 

·     Planlama = hayal etme, fikir geliştirme, hedefleri tanımlama, proje planı hazırlama.

·     Gerçekleştirme, izleme, kontrol etme =  çalışmalara başlama, geliştirilen ürünün ya da çözümün ihtiyaçları karşıladığından emin olma, deneme ve değerlendirme, gerekiyorsa değiştirme, sunuma hazırlanma

·     Kapatma =  derste çözümün sunumunu yapma, proje süresince neler öğrenildiğini, nelerin daha farklı yapılabileceğini belirtme, projeyi sonlandırma ve kutlama.  Sunumun öğretmenler tarafından beğenilmesi! 


Görsel Tasarım: TPYME üyesi Feride AKÇAComments


bottom of page