Carpenter Tools

MESLEKİ ÇALIŞMALAR

PROJE YÖNETİCİSİ MESLEĞE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

Proje Yöneticisi Seviye 5 ve Seviye 6, Ulusal Meslek Sertifika Sınavlarına uygun hazırlık eğitimlerimiz için

ULUSAL PROJE YÖNETİCİSİ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ

Ocak 2016'da Seviye 6 için, Mayıs 2017'de de Seviye 5 için, Proje Yöneticisi Meslek Sertifikası'na temel oluşturacak Ulusal Yeterlilikler onaylanarak yayımlandı. Bu konuda çalışacak belgelendirme merkezlerinin MYK tarafından yetkilendirilmesi ile birlikte Ulusal Proje Yöneticisi Sertifikası verilmeye başlanacaktır. Ulusal Mesleki Yeterlilikler

ULUSAL PROJE YÖNETİCİSİ MESLEK STANDARDI

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile NORM Eğitim Danışmanlık Derneği olarak imzaladığımız protokol çerçevesinde ‘Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı – Seviye 6’ tamamlanarak Aralık 2013’te, TOBB'un girişimi ile içinde yer aldığımız Seviye 5 çalışmaları da Mart 2017'de tamamlanarak resmi gazetede yayımlanmıştır. Ulusal Meslek Standartları

PROJE YÖNETİMİ MANİFESTOSU

Üyemiz Sayın Kasım Şen'in önderliğinde geliştirilen TPYME Proje Yönetim Manifestosu ilk kez UPMK2017 de duyuruldu.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 TASARIM VE İÇERİK, NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ
TPYME - TÜRK PROJE YÖNETİM MESLEK ENSTİTÜSÜ, NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR