Keys

DEĞİŞİMİ HEDEFLEYİN, DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYIN

NORM Atölyeleri; kişilerin kariyer hedefleri ile, kurumların da vizyon ve misyon hedefleri ile eşleşen alanlarda kendilerini geliştirmeleri için bir rehberdir.
Kurum ve kişileri daha stratejik düşünmeye yönlendirerek, sürdürülebilir bir gelişim sürecinin çok boyutluluğunu hedefleyen NORM Atölyeleri, deneyimlerin eğitimle birlikte harmanlandığı yeni bir yaklaşım ile sunulmaktadır.
Kurum Atölyeleri
Kuruma yönelik Atölye çalışmalarında NORM, üretim sürecinin en önemli aktörü olan insanı; değer, bilgi ve deneyim çıktıları ile donatır, kurumsal açıdan üst düzey verimlilik artışını sağlarken, bireysel açıdan da iş doyumunu arttırır. Atölye çalışmalarının çok boyutluluğu, günümüz bilgi toplumu örgütleri için içsel ve dışsal faktörleri kavrama becerisi yaratır. Yönetim ve Liderlik Becerileri, Proje Yönetimi, Kurum İtibarı, Finansman Kaynaklarına Erişim ana başlıklarında toplanan NORM Atölye çalışmaları ile kurumların özgün bilgiler ışığında sektörde farklılaşması ve aranır olması hedeflenir.
Kişisel Atölyeler
NORM, Kişisel Atölye çalışmalarında bireyin çok yönlü gelişimine odaklanır. Kişi, hem sosyal yaşamında hem de iş yaşamında öğrenme sürecine devam eder. Daha etkin ve verimli olmanın yollarını arar. Kişisel Gelişim, Liderlik, Sosyal Girişimcilik, Kariyer Yönlendirme ana başlıklarında sunulan NORM Atölye çalışmaları ile, kişinin kendisine yatırım yapması teşvik edilir ve çok yönlü bir gelişim sürecinin başlaması sağlanır.
Yaşayarak Öğrenme Atölyeleri
NORM, Yaşayarak Öğrenme Atölye çalışmaları ile; modern iş dünyasının çalışanlarının, çalıştıkları kuruma yönelik aidiyet duygusunun geliştirilmesi, ekip ruhunun inşası ve sinerji yaratılmasında etkin rol oynar. Beden Perküsyonu, Ofiste Yaşam, Düşünme Sporları ve Ofis Dışı Yaşam ana başlıkları altında sunulan NORM Atölye; kişiye odaklı aktiviteler sonucunda farkındalık ve yetkinlik kazanımını hedefler. Çalışanın iş yaşamı kimlik oluşum sürecine de değer katar.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 TASARIM VE İÇERİK, NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ
TPYME - TÜRK PROJE YÖNETİM MESLEK ENSTİTÜSÜ, NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR